Rhaid galluogi cwcis yn eich porwr

Mae'r safle hwn yn defnyddio dau gwci:

Yr un hanfodol ydy'r cwci sesiwn, sydd fel rheol yn cael ei alw yn MoodleSession. Rhaid i chi ganiatáu'r cwci hwn yn eich porwr i gael parhad a'ch cadw wedi mewngofnodi o un dudalen i'r llall. Pan fyddwch chi'n allgofnodi neu'n cau'r porwr bydd y cwci hwn yn cael ei ddinistrio (yn eich porwr ac ar y gweinydd).

Dim ond ar gyfer hwylustod mae'r cwci arall, sydd fel rheol yn cael ei alw yn rhywbeth fel MOODLEID. Mae'n cofio eich enw defnyddiwr yn y porwr. Mae hyn yn golygu pan fyddwch chi'n dod yn ôl i'r safle bydd y maes enw defnyddiwr ar y dudalen mewngofnodi wedi cael ei lenwi i chi'n barod. Mae'n ddiogel gwrthod y cwci hwn - ond bydd yn rhaid i chi deipio ech enw defnyddiwr bob tro byddwch chi'n mewngofnodi.